Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2023-2024

Ordförande

Kalle Andersson
kalle-53@hotmail.com 
070 265 39 66 

Vice ordförande

Jan-Olov Nyman
nypan.nyman@outlook.com 
070 491 70 46

Sekreterare

Wilma From 
wilmafrom@outlook.com
070 361 11 50

Vice Sekreterare

Birgitta Frohm
birgittafrohm@outlook.com
070 245 00 23

Kassör

Linnéa Backman
linnealbackman@gmail.com 
070 341 50 53 

Ledamot

Stefan Frisk
frillefrisk61@hotmail.com 
070 225 68 31 

Ledamot

Magnus Löfgren
rallymannen@hotmail.com 
070 242 47 53 

Suppleanter

Pär Pettersson
parpattersson69@gmail.com
070 231 69 97

Suppleanter

Stig-Åke Björnmyr
stig-ake@bjornmyrsbyggoel.se 
070 598 16 37