Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2020-2021

Ordförande

Kalle Andersson
kalle-53@hotmail.com 
070 265 39 66 

Vice ordförande

Jan-Olov Nyman
nypan.nyman@outlook.com 
070 491 70 46

Sekreterare

Håkan Hessel 

Kassör

Linnéa Backman
linnealbackman@gmail.com 
070 341 50 53 

Ledamot

Stefan Frisk
frillefrisk61@hotmail.com 
070 225 68 31 

Ledamot

Dag Lundqvist
dagge@kranbolaget.com 
070 653 34 55 

Ledamot

Magnus Löfgren
rallymannen@hotmail.com 
070 242 47 53 

Suppleanter

Stig-Åke Björnmyr
stig-ake@bjornmyrsbyggoel.se 
070 598 16 37

Suppleanter

Pär Pettersson
parpattersson69@gmail.com
070 231 69 97