Bilsektion

Utbildning rally

Licenser förare/kartläsare: Markku Kangas,
Notutbildare: Markku Kangas
Homologering: Lars Blomberg

Folkrace

Besiktning och vagnbokutskrivare: Magnus Lövgren

Jag vill börja tävla. Hur gör jag då?

Ta kontakt med någon i styrelsen för hjälp.

Jag vill jobba som funktionär. Hur gör jag då?

Ring någon i styrelsen eller kom till klubblokalen en måndagkväll för mer information och hjälp.

Nedre Norra