Bli medlem

  • Årsavgiften

  • 200 kr - Enskilt medlemskap
  • 300 kr - Familjemedlemskap
    (Alla medlemmar ska bo på samma adress)
  • Betalning sker till
    Bankgiro: 5025–4515