Allmänna villkor

Allmänna villkor
Gäller fr.o.m. 2022-12-01


Beställning:
Beställning av monterplats på Sandvikens Motorsalong 2023 sker via vår hemsida www.sandvikensmk.se eller via direktkontakt med ansvarig för Mässan.


Bekräftelse:
Bekräftelse på monterbokning samt i förekommande fall ytterligare information skickas till beställaren då bokningen är behandlad. All kontakt sker via den e-postadress som angivits i samband med bokningen.

Avgifter:
Alla bokningar enligt gällande dokument. Samtliga avgifter är angivna inklusive moms om inget annat angetts.

Betalning:
10% av monterkostnaden faktureras direkt vid beställning och återbetalas ej. Resterande 90 % faktureras 2 månader innan Motorsalongen med 30 dagar netto. Vid extra beställning av material faktureras ni efter mässan.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt §6 räntelagen.

Avbokning:
Vid avbokning 2 månader innan Motorsalongen utgår ingen kostnad, dock utgår dom första fakturerade 10%. Efter 12 mars 2023 utgår 50% av resterande kostnad och efter 12 april utgår 100% av resterande belopp.

Lagring av personuppgifter:
Kontaktpersonens personuppgifter sparas i ett elektroniskt register. De personuppgifter som lagras är: Namn, titel, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer.
För närmare information om hur vi behandlar personuppgifter, se vår hemsida - Dataskyddspolicy

Force majeure:
Vi ansvarar inte för de fall då Motorsalongen hindras direkt eller indirekt genom myndighetsåtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, krig eller annat som står utanför vår kontroll.